חיפוש
  • מור ארג'י

כדי להפחית סבל בעולם כדאי ללמוד להפחית סבל בעצמך


כדי להפחית סבל בעולם כדאי ללמוד להפחית סבל בעצמך.

סבל הוא אנרגיה דחוסה של כאב שנמצאת באויר והיא מתחברת לכל מי שלא ער מספיק לראות שהוא נדבק מהאוירה. אך זו לא רק האוירה; בדיוק כמו במישור הפיזי והרגישות שלנו למחלות, כך גם במישור הרגשי כדי שנידבק צריכה להיות נקודת תורפה במערכת החיסון הרגשית שלנו שפגיעה.

לכולם יש פצעים רגשיים, כל עוד הם אינם מודעים, הם מהווים מוקד משיכה לחוויות דומות בהווה. אם משהו מעיר בכם כאב או סבל שימו לב במה זה נוגע, מה הרגישות שמגיבה בצורה כואבת לאנטרקציות אנושיות.

להיות ער לדברים משמעו להיות אדם עם גבולות ברורים, גבולות פנימיים וחיצוניים.

הגבולות שלא התעצבו בהתבגרות שלנו מהווים אזורי כאב וכאב עד כמה שאיננו אוהבים לחוות, נמצא שם רק עד הנקודה שהפסקנו להתעלם ממנו וגיבשנו חוסן מחודש.

לדעת להכיל ולעבד כאב זוהי המתנה של מודעות וכשהמודעות ערה, מעגל הכאב נשבר.

תרפיה עכשווית מפגשים פרטניים בתל אביב: מור 054-6899529

#התפתחותאישית #רוחניתמעשית #גבולות #פצעיםרגשיים

152 צפיות0תגובות

© 2015 by Mor Argy