חיפוש
  • מור ארג'י

לפעמים חוסר החלטיות היא קריאה לעזרהלפעמים חוסר החלטיות היא קריאה לעזרה אמירה של פנימיות האדם שהוא אינו רוצה להתמודד לבד ואת הצורך שלו בחברה ולווי שלא יכול להאמר מפורשות חוסר ההחלטיות מבטאת. ... ישנן דרכים רבות בהן הנפש מביעה פגיעות חלקן ישירות מרביתן עקיפות - לאדם אין קול פנימי מפורש כל הווייתו היא ביטוי של הקול הזה ולכן חשוב לראות מעבר למילים. להבין מהי נקודת החולשה מהו החוסר הרגשי המייצר חוסר יכולת החלטה. החלטיות היא ביטוי של עוצמה וכשהעוצמה חסרה הביטוי מפוזר ומגומגם. ... פעם מרפאים היו נקראים ׳הרואים בחושך׳ באור כולם רואים אך כדי לראות את התנועה הנסתרת דרושה ראיה אחרת. דרושה הבנה שנפש האדם היא מעיין נובע של אהבה השראה וכוח אך כשיש נזילה הזרימה נחלשת ואיתה מתייבש גם המעיין. ... לפעמים זוהי רק בדידות חוסר אונים שמבטא התרסה על עצמאות רגשית שנכפתה מוקדם מידי. ולפעמים צורך באהבה שותפות וחברה במסע; מישהו שיבוא מהחוץ יחזיק, ידע, יביא בטחון ויקח החלטה.

... תרפיה עכשווית מפגשים פרטניים בתל אביב: מור 054-6899529 #התפתחותאישית #פחד #שחרוררגשי #רוחניתמעשית #לפעמיםחוסרהחלטיותהיאקריאהלעזרה

557 צפיות0 תגובות

© 2015 by Mor Argy